Talous


Säkylän Urheilijoiden taloudesta vuosina 2013 - 2014
Yhä pienempi euromäärä 750:n jäsenen seurassa hankitaan tänä päivänä talkootöitä tekemällä. Vielä pari vuosikymmentä sitten talkootöillä hankittiin noin puolet seuran toimintaan tarvittavasta rahamäärästä. Nyt varainhankinnasta, noin 250 000 eurosta, vain noin 16 000 euroa on merkitty tuloslaskelmassa talkootyön osuudeksi. Toisaalta tuloslaskelmassa ei talkootyön tuotoksi euroina ole laskettu jäähallin kahviossa vapaaehtoisina palkatta työskentelevien henkilöiden tekemiä työtunteja. Jos ne laskettaisiin mukaan talkootöiden osuudeksi, nousisi talkootyön euromäärä huomattavasti. Jäähallin kahviohan on auki viikon jokaisena päivänä, kesäkuukausia lukuun ottamatta, 5 – 12 tuntia ja näin palvelutyötunteja kertyy noin 1500. On myös muistettava, että mm. projektityöt tehdään talkoilla eikä niihin käytettyjä tunteja ole merkitty kirjanpitoon

Seuran varainhankinnasta

Säkylän Urheilijoiden varainhankinnassa suuri osuus muodostuu vuosittain ns. urheilijaosuuksista. Liikuntaa harrastavat itse tai heidän vanhempansa maksavat siitä, että seura pyörittää urheilutoimintaa. Enää ei pelkän jäsenmaksun suorittamalla voi saada kaikkia nykyliikunnan palveluita. Seura perii vuodessa jaostojen jäseniltä yli 62 000 € urheilijaosuuksia. Eniten, noin 51 000 €, niitä maksavat jääkiekkoilijat ja yllättäen toiseksi eniten kuntoilujaoston jäsenet n. 6000 €.

Jäsenmaksutuloja kertyy noin 6000 €, erilaisia sponsorointituloja on hankittu noin 15 000 € ja erilaisin projektein, mm. tuotteiden ja palveluiden myynnillä, on kerätty liki 60 000 €. Säkylän kunta tukee seuraa kahdella tapaa myöntämällä rahallista tukea noin 15 000 € eikä peri liikuntahallimaksuja harjoitusvuoroista. Jäähallin kahvion tuotto, noin 10 000 €, ja jäähalliyhtiön tarjoaman talkootyön tuotto, noin 13 000 €, käytetään kaikki jääkiekkojoukkueiden menojen kattamiseen. Stipendit ja muut tuet tuottavat n. 6 500 € ja urheilupaikkamainoksilla hankitaan n. 12 000 €. 

Muut varat tulevat pienempinä osina mitä moninaisimmista kohteista. Seura on hakenut ja saanut EU:lta ja Opetusministeriöltä erilaista hankerahoitusta projekteihinsa. Paikalliset yritykset, joista suurimpina tukijoina on mainittava LähiTapiola, Säkylän OP, K-SuperMarket Säkylä ja Jätehuolto T Askonen, ovat panostaneet merkittävästi seuran piirissä tapahtuvaan nuorten valmennus- ja kasvatustyöhön.

Seuran kuluista

Seuran johtokunta ja jokainen jaosto laativat itsenäisesti tulo- ja menoarvionsa, joista muodostuu koko seuran tulo- ja menoarvio. Jaostot hyväksyttävät arvionsa ennen niiden voimaantuloa seuran johtokunnalla, vastaavat arvionsa toteutumisesta hankkimalla siinä määritellyt tulot ja käyttävät tulot määritettyihin kohteisiin.

 Jääkiekkojaoston menot ovat noin 140 000 € vuodessa. Tästä summasta lohkaisevat sali- ja jäähallivuokrat noin 67 000 €, matkakulut noin 18 000 €, tuomareiden palkkio- ja matkakulut sekä päivärahat noin 7 500 €, urheiluvälineet ja –asusteet noin 14 000 € sekä projektikulut noin 17 000 €. Loput menoista muodostuvat sarjamaksuista, lisensseistä, koulutuksesta, turnausmaksuista ja muista pienemmistä menoista. Jaoston menot ovat noin 1000 € suuremmat kuin tulot. Vaje katetaan seuran johtokunnan toimin.

Muiden jaostojen kulut ovat huomattavasti pienempiä ja muodostuvat matka-, majoitus-, osanotto-,  ruokailu-, koulutus- ja valmennus-, urheiluväline-, lisenssi-, palkinto- ym. muista kuluista. Sivustosta

Sivustosta
Toteutus

Täydennä historiikkia

Lähetä palautetta tai kerro meille muistojasi seurasta.

Lähetä viestisi tästä

Ota yhteyttä

Säkylän Urheilijat ry
Seuratalo Honkala 2 krs
Poroholmantie 1, 27800 Säkylä
toimisto@sakylanurheilijat.fi